Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

Lubię z Tobą rozmawiać wieczorami, jesteś wtedy taki podobny do tego, którego kochałam.
— indiferencia
Reposted fromindiferencia indiferencia

May 21 2020

Najgorsza jest niepewność drugiego człowieka, to niszczy najbardziej.
— indiferencia
Reposted fromindiferencia indiferencia
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

May 06 2020

1627 7cd1 420
Reposted fromindiferencia indiferencia

May 03 2020

Cały czas się zastanawiam ile jeszcze ludzi muszę odtrącić by zrozumieć, że nigdy nie wrócisz.
— indiferencia
Reposted fromindiferencia indiferencia

April 06 2020

Śniłeś mi się dzisiaj, to już kolejny raz. Wszystko wraca jak pierdolony bumerang, mimo iż odrzucam z całych sił, kurwa.
— indiferencia
Reposted fromindiferencia indiferencia

March 23 2020

Zobaczysz, jeszcze przyjdzie taki dzień, który odmieni twoje podejście. Przestanie ci zależeć, przestaniesz zabiegać, przestaniesz prosić. A wszystko to za sprawą jednego człowieka, który sprawi, że już nie zaufasz nikomu. Zobaczysz-nikomu.
— indiferencia
Reposted fromindiferencia indiferencia

October 07 2019

6672 b470 420
Reposted frommakimak makimak viaulotne ulotne

August 10 2019

8444 9568 420
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 31 2018

Reposted fromkriokineza kriokineza
Reposted fromkriokineza kriokineza
Reposted fromkriokineza kriokineza
Reposted fromkriokineza kriokineza
Reposted fromkriokineza kriokineza

March 17 2018

4417 40e7 420
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 05 2018

Reposted fromkriokineza kriokineza
Reposted fromkriokineza kriokineza
Reposted fromkriokineza kriokineza
Reposted fromkriokineza kriokineza
5591 568e 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viakriokineza kriokineza
3891 3d00 420
Reposted fromkriokineza kriokineza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...